Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je Starlit, s.r.o. IČ: 61246689 se sídlem Víta Nejedlého 15, Praha 3, 130 00 („Správce“).

OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že získané osobní údaje bude zpracovávat pouze na základě právního titulu, výhradně za účelem, ke kterému bylo získány, a pouze po deklarovanou dobu, respektive po dobu souhlasu.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a nebude je předávat žádným neoprávněným třetím osobám.

PRÁVNÍ TITUL PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění kupní smlouvy mezi Vámi a Správcem a s tím spojených práv a povinností (objednávka, doručení, reklamace, vracení v zákonné lhůtě)
 • oprávněný zájem správce (zejména pro zasílání obchodních sdělení stálým zákazníkům, předcházení podvodům nebo ochrana před zneužitím našich služeb)
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
 • plnění zákonných povinností


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem, zejména uzavření kupní smlouvy, platba a doručení zásilky
 • vyřízení dotazů směřující k případnému uzavření kupní smlouvy, tedy dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře
 • zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity

Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů nebo po odvolání souhlasu Správce osobní údaje vymaže.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány zpracovateli, neboli smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem určité služby. Zpracovatelé osobní údaje zpracovávají při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

Zpracovatelé osobních údajů jsou:

 • osoby podílející se na dodání zboží (PPL, Česká pošta) a realizaci plateb (GoPay)
 • osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (agentura Fresh Services, s.r.o.)
 • osoby zajišťující marketingové služby (agentura Fresh Services, s.r.o., Heureka.cz, Google Analytics)

Správce ani zpracovatelé neprodávají, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas)

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

Pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv pište písemně na adresu sídla společnosti Správce nebo elektronicky na email starlit@starlit.eu.

COOKIES

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek. Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah vašeho nákupního košíku). Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Používáme následující cookies "třetích stran":

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook Pixel
 • Sklik
 • Smart Look
 • Heuréka

GOOGLE ANALYTICS

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu. Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

HEUREKA

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Na stránkách www.estarlit.eu jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Správce kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.